Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tehetség-díjak 2018.

Átadásra kerültek a ballagáson a 2017/18 as tanévre meghirdetett tehetséges fiatalokat támogató Rotary díjaink. Felemelő élmény volt a végzős diákok ballagó ünnepségének részese lenni és átadni a Rotary díjakat.
A 2017/18-as év " Ígéretes tehetségért Rotary díj " nyertese:
Szakszon Eszter a Bessenyei Gimnázium végzős tanulója.

Az tanév legeredményesebb sportolója díjat a Bessenyei Gimnáziumban :
Filipcsuk Péter Gusztáv érdemelte ki ( a 2016/17 es évben Ő volt az Ígéretes tehetség Rotary díj nyertese.)
A Szent László katolikus Gimnázium legeredményesebb sportolója Rotary Díj nyertese :
Kerezsi Ádám 9. oszt. tanuló
Ebben az évben egy Rotary Különdíjat is átadtunk, az SZC II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola egy kiemelkedő tanulója kapta kiváló szakmai teljesítményéért.
Orgován Dániel a jövő szakács tehetsége.
Valamennyi nyertesnek Gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

 

Szakszon Eszter a Bessenyei György Gimnázium 12. évfolyamos, reál tagozatos tanulója. „Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit bármi áron is el kell érnünk.” Személyében olyan kiváló és átlagon felüli tehetséges diákot ismerhetünk meg, akire Marie Curie előbb idézett gondolata mindenben igaz. Az átlag feletti általános képességei közül magas szintű elvont gondolkodása, fejlett anyanyelvi képessége, jó memóriája és hatékony információfeldolgozási stratégiái segítik eredményei elérésében. Ugyan minden téren igyekszik maximális teljesítményt nyújtani, de fő érdeklődési területe a természettudomány. Biológia és kémia tantárgyból elért eredményei példaértékűek és kimagaslók.
Minden tanévben döntős volt a minisztérium által meghirdetett dr. Árokszállásy Zoltán országos Biológia és Környezetvédelmi Versenyen (diákolimpiai válogató verseny) mindkétszer az OKTV II. fordulójába jutott biológiából, a „Gyermekek megmentője” elnevezésű országos egészségbiológiai versenyt megnyerő csapat tagja volt, a dr. Szentágothai János Országos Biológia Versenyen 4. helyezést ért el, a Curie és az Irinyi kémia megyei és országos versenyein eredményesen szerepelt minden tanévben. Sokoldalú tehetségéért és a természettudományok területén elért eredményeiért 2017-ben Richter-ösztöndíjat is kapott. Nem meglepő, hogy mindezen eredmények és attitűdök alapján Eszter a természettudományok területén, orvosként képzeli el jövőjét.
Szakszon Eszter széles látókörű, komplexen gondolkodó, a világ dolgaira nyitott diák, akinél már középiskolásként is megmutatkozik tanulmányaiban a céltudatosság, az elkötelezettség, mely kortársai számára is példaértékű és támogatásra méltó. Érdeklődése sokoldalú: tánc- és zongoratudását megyei és országos versenyeken is megmérettette, felsőfokon beszél angolul és németül, rendszeresen sportol. A négy év alatt számos versenyen vett részt, és szerzett hírnevet az iskolának, amelyek sokszor nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismereteket, problémamegoldó képességet, vitakészséget is igényeltek. Sikeresen szerepelt komplex tudást igénylő versenyeken, melyek között volt orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő is. Számos esetben a középiskolai emelt érettségi szintet is meghaladó ismeretekről tett tanúbizonyságot. Eredményei alapján ebben a tanévben elnyerte a Richter Gedeon Gyógyszergyár Talentum Alapítványának ösztöndíját, melynek célja olyan tehetséges középiskolások támogatása, akik a természettudományok területén kiváló teljesítményt nyújtanak.
vissza

Filipcsuk Péter a Bessenyei György Gimnázium 12.a osztályos tanulója.
Diákéveit folyamatos siker kísérte. A diákolimpiákon elért eredményei (több alkalommal volt országos döntős atlétika és duatlon sportágakban) és egyéb sportbeli sikerei további küzdelemre, kitartásra és önfegyel
emre sarkallták. Együttműködő, megbízható és társait mindenkor támogató kiváló csapatjátékos is. Elnyerte a „ Jó tanuló, jó sportoló díjat”.
Viselkedésének alapvető vonásai a tisztelet, a szerénység, melyek lehetővé tették, hogy tanáraival és diáktársaival egyaránt jó kapcsolatokat ápoljon. A közösség meghatározó alakja volt az iskolai és kollégiumi életben egyaránt. Belső motivációja pozitívan hatott a többiekre is, elismerték sikereit. Véleményéért felelősséget vállaló, tökéletességre törekvő, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanuló. Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett, és állandó szereplője volt az iskolai és városi kulturális műsoroknak.
Problémamegoldó, összefüggéseket kereső gondolkodása, a természettudományos területen folytatott kutatásai egyetemi továbbtanulását készítik elő. Eredményeit magyar és angol nyelven folyamatosan publikálja.
A Tudományos Diákkörök Országos konferenciáján első díjat nyert. Az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciájának döntőjében képviselte Magyarországot a Környezettudomány kategóriában. A Stockholmi Ifjúsági Vízdíj versenyének hazai döntőse. A Felfedezettjeink 2017 díjátadón különdíjban részesült. Teljesítménye elismeréseként több neves ösztöndíjat is elnyert.
Rendkívül széles látókörű és nagy érdeklődésű tanuló. Tehetsége szinte minden területen kiemelkedő. A közösségért végzett munkája példamutató és nélkülözhetetlen. Elért eredményei, kiváló jellemvonásai és az emberekért való tenni akarása irányította az orvosi pálya felé, jövőjét kutatóorvosként képzeli el.
vissza

Kerezsi Ádám a Szent László Gimnázium tanulója. Nemcsak sporteredményeivel, hanem tanulmányi eredményeivel és példamutató magatartásával, szorgalmával is példaként állítható  tanuló és sportoló társai elé. Rendkívül szerény, illemtudó és küzdeni tudó sportoló, aki csapatának  vezéregyénisége. Edzésmunkája, mérkőzéseken való teljesítménye és küzdeni tudása kiemelkedő. vissza